Cyril spí.

31. 10. - 23. 11. 2018, Kristína Kandríková: Krajní bdění
Kurátor: David Bartoš
Vernisáž: 31. 10. 2018 v 18:00

Srdečně Vás zveme na podzimní výstavu do Galerie Cyril.

Představte si, že máte hned za domem les a ten les roste na kopci. Do lesa a na kopec chodíte několikrát ročně, třeba i obden. A pak jednou si řeknete a zajdete se podívat na ona místa těsně před setměním s vědomím, že za světla se rozhodně nevrátíte. Přesně to udělala Kristína Kandriková nejprve jako experiment, možná z touhy po poznání či překonání vlastního strachu, posléze jako kontinuální výzkum veškerého bytí a skutečností v daných stromových a lukách včetně sama sebe. V těchto podmínkách odhodila veškeré formality, společenské a sociální konstrukce a vnímala postupný přerod dne na noc. Světla na šero, následně na černou tmu, která časem vykreslovala obrazce, někdy reálné, jindy namalované rukou vlastní imaginace. Toto namodralé bezčasí se všemi svými atributy Kristína přetváří do výtvarných prací překračující hranice klasické malby k (světelným) objektům a instalaci, která se v galerii Cyril propojí s geniem loci věžního výstavního prostoru v rámci výstavy Krajní Bdění.

Kristína Kandriková (*1992) je absolventkou ateliéru malby Bratislavské VŠVU. Má za sebou samostatné i skupinové výstavy na Slovensku, v České Republice i v zahraničí (např. Nitranská galerie, Galerie Off/format, aj.). Absolvovala rezidenční pobyt v rámci multimediálního prostoru pro současnou kulturu Nástupiště 1 - 12 v Topolčanech, který uzavřela výstavou Podmienky obrazu.

Realizaciu diel z verejnych zdroju formou stipendia podporil Fond na podporu umenia.

_________________________________________________________________________________________

10. 10. 2018 - 27. 10. 2018 Zuzana Rejsová, Monika Kotková, Maria Lopatyuk, Veronika Musilová, Vojmír Křupka, Tomáš Petřík: Koncept 1
Kurátor: David Bartoš
Vernisáž: 10. 10. 2018 v 17:00

Výstava absolventů a pedagogů Atelier Multimedia Střední škola designu a módy, Prostějov.

Autoři výstavy představí nejen své poslední (maturitní) práce, ale také nové a ty, které vzniknou ze společného site-specific dialogu v nevšedních prostorech Galerie Cyril.

Atelier Multimedia je jedním z oborů, který se vyučuje na SŠDAM v Prostějově. Zabývá se především grafickým designem, digitální fotografií, videem a animací. Mimo to se však studenti také seznamují s různými uměleckými přístupy včetně konceptuálního umění, video-artu, akčního umění, objektové tvorby a instalace.

_________________________________________________________________________________________

5. 6. 2018 - 15. 7. 2018 Magdalena Turzová: Love Messages
Kurátor: David Bartoš
Vernisáž: 5. 6. 2018 v 17:00

Magdalena Turzová představuje novou generaci současné tuzemské malby, která obdobně jako ve světě, jasně odmítá tvrzení, jenž nazývají médium malby mrtvým přeživším archaismem. Situace je však opačná. Malba si nadále drží své výsostné postavení jak v kruzích světového umění, tak i obecně ve společnosti. Její velkou výhodou je rozmanitost, která nebyla nikdy v tomto médiu natolik obsáhlá jako dnes. Divák může sledovat rozsáhlé spektrum přístupů vzniku obrazů, od experimentálních spolupracujících i s jinými (novými) médii až po klasické. Stejná rozmanitost je v rámci námětů, které mohou představovat maximálně minimalistické monochromní abstrakce, nebo naopak velkoformátové hyperrealistické figury. Magdalena Turzová svou tvorbu opírá o figurální přístup, avšak samotné obrazy mají blízko k určitému způsobu dokumentu urbánní krajiny, či kraje. Motivy její práce jsou především interiéry a exteriéry českého venkova. Turzová svými obrazy nabízí analogii lidských životů a koloběhu využívajíce k tomu obrazy předmětů denní potřeby či fragmentů architektur (okna, dveře, vrata, stěna), jejichž nejlepší léta jsou spíše již minulostí. Samotné malby, na první pohled vizuálně poutavé a vzdušné, v sobě obsahují jistou míru melancholické poetické vlny, která se na diváka postupně rozlévá, jako když se člověk zastaví a zahledí se na své okolí. Vstřebává i ty nejvšednější, často upozaděné vjemy a skrze ně si postupně skládá obraz člověka a jeho života. V Galerii Cyril Magdalena Turzová představí nejnovější malby výstavou „Love messages“.

_________________________________________________________________________________________

12. 3. 2018 - 25. 5. 2018 Vítězslav Špalek: Nebát se totemu
Kurátor: David Bartoš
Vernisáž: 12. 3. 2018 v 17:00

Vítězslav Špalek je výtvarným umělcem vycházejícím formou i obsahem z klasické moderny. Jeho jazykem je převážně malba a socha. V obou mediích se snaží dosáhnout maximální svobody (a to nejen pro sebe, ale i pro diváka) a pravé podstaty materiálu. Ostatně sám svou tvorbu popisuje takto: " Věci i lidé potřebují prostor svobody, v němž je zdánlivě nic nekoná, jakýsi prostor budiž-ničemnosti, prostor nicoty jako maximální otevřenosti, v níž se může projevit to opomíjené. Prostor, který svádí dohromady náboženské symboly s úlomky každodenního života, lidi se zvířaty, ale i věcmi, původně možná jen tak někde pohozenými, předměty, které jsou nic než svůj tvar – tvar bez jasného významu, ale zároveň nějak význačný,vystupující ze změti pouhého„okolí“, čnící znepokojivě jako otazník:čím jsem a čím se mohu stát?"

_________________________________________________________________________________________

14. 11. 2017 - 15. 1. 2018 Šimon Sýkora, Štěpán Broš, Tomáš Mitura: Don't fetishize your own sadness
Kurátor: David Bartoš
Vernisáž: 14. 11. 2017 v 17:00

Šimon Sýkora, Štěpán Brož a Tomáš Mitura se výstavou zaměří na rozbor dvou fenoménů klasických i současných (mladších) pojmů v umění. Tím prvním je obraz umělce a jeho tvorby jako deprimovaného jedince, uzavřeného ve svých obavách a uzkostech natolik, až dochází k jejich fetišizaci a adoraci skrze umělecké dílo. Reakci na tento fenomén sahající kořeny k symbolismu, ale i dál, doprovodí vlastní aktuální posouzení společného fungování umělecké trojice, jako skupiny, která si po roce uvědomila, že společné soužití a tvorba je nejspíše slepou uličkou.

Název výstavy je citací z animovaného seriálu Bojack Horseman. Bojack Horseman: „It happened again, why do I keep thinking things will make me happy, what is wrong with me?“ Ana: „Bojack, don’t do this, don’t fetishize your own sadness“.

_________________________________________________________________________________________

27. 9. 2017 - 8. 10. 2017 Miloš Karásek: Ze Země Do Nebe, Z Nebe Do Tebe
kurátor: David Bartoš

Miloš Karásek v Galerii Cyril realizoval instalaci nacházející se na dvou patrech. Pracoval se třemi vstupními fakty: 1. Prostor Galerie Cyril,kterým je kostelní věž, tedy prostor vertikální, s vysokými stropy. 2. Místo Galerie Cyril, nachází se v části kostela, budovy spjaté s určitou transcendentálností a spiritualismem. 3. Kontext souběžného Karáskova projektu Pozdní Světlo, který spočívá v implementaci uměleckých děl (Karáska a participujících umělců) do nestátního zdravotního zařízení s denní péčí pro seniory a handicapované.
Karásek vytvořil velmi jednoduchou a poetickou instalaci fungující jako obraz životního cyklu - narození mladého / odchod starého. Dospělí vznášející se na svých pomalu odlétajících balóncích a mladé duše plavající v doposud čiré a neposkvrněné vodě. Transcendální vertikalita stoupající vzhůru - Ze Země Do Nebe, Z Nebe Do Tebe - princip, který se odrazil v názvu výstavy.

_________________________________________________________________________________________

31. 8. 2017 – 24. 9. 2017 David Fesl a Kateřina Holá: POPPINS LIGHT
kurátor: David Bartoš

Autoři, oba studenti Akademie výtvarných umění v Praze, se ve své výstavě mírně odklánějí od individuálních přístupů doposud zahrnující převážně objektově orientovanou praxi a práci s materiálem. Prezentují zde gesto v architektuře v podobě typografického fontu Poppins. Při jeho čtení si je možné uvědomit limity (osobní i obecné), přičemž tyto limity nemusíme vždy rozpoznat v celém jejich rozsahu. Jestli-že prostor, kterým se obklopujeme, ovlivňuje naše jednání, nakolik je nutné opouštět křehkost v prospěch radikálních kroků? Octnutí se v pevné a stabilní hmotě může být vnímáno stejně pozitivně, jako následná ztráta orientace. Možná si divák bude připadat podveden… Otázkou pak je, jak se vypořádat s výstavním prostorem, který je tak silně zatížen a proč s takovou činností vůbec začínat? Zda se zamýšlet nad charakterem potenciálních návštěvníků, pokoušet se vyhovět jejich představám, a není to celé namyšlené? Není.

_________________________________________________________________________________________

5. 7. 2017 - 20. 8. 2017 Nina Grúňová a František Fekete: Skenovat vinu
Vernisáž: 5. 7. 2017 v 18:00

Nina Grúňová a František Fekete, studenti Filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění v Praze, pro galerii Cyril připravili site-specific instalaci vycházející ze zájmu o proměnu plochy do prostorové materie a naopak.

Plocha reprezentována papírem, jenž je symbolicky představitelem unikající fyzické roviny dnešního digitálního a virtuálního světa, na sebe bere podobu prostoru vrstvením dalších a dalších rovin.

Přímým inspiračním zdrojem se pro autory stal experimentální projekt realizovaný v 90. letech na Denverské univerzitě v Coloradu - Visible human project, jenž spočíval ve využití dvou lidských těl pro vědecké účely.

Na výstavě "Skenovat vinu" se divák může stát očitým svědkem společného setkání a vrstvené komunikace a pátrání po identitě subjektů Adama a Evy v prostorách kostelní věže - Galerie Cyril.
David Bartoš

_________________________________________________________________________________________

4.5.2017 - 24.6.2017 Ateliér Environmentu, FaVU VUT: Všem
Vernisáž 4.5.2017 v 18:00 Galerie Cyril
kurátor: Barbora Ciprová

Kolektivní výstava studentů ateliéru Environmentu v galerii Cyril je o společném hledání odpovědí na otázky vyplývající z charakteru místa a „testování“ jeho možností formou intenzivní spolupráce mezi vystavujícími studenty. Výstavě předchází série kolektivních akcí, zadávaných každým ze studentů, vždy všem ostatním. Jejich cílem je ověřit škálu přístupů, jakými se dá s jedním specifickým prostorem pracovat, a dojít ke společné odpovědi. Přičemž stěžejním momentem projektu je samotný proces vzájemného poznávání se, zakoušení hranic kolektivní spolupráce a pochopení druhého.

_________________________________________________________________________________________

1. 3. 2017 - 15. 4. 2017 Michal David: Galerie
Vernisáž 1. 3. 2017 v 19:00 Galerie Cyril

Dostali jsme pozvání a pozvání jsme přijali. Teď jsme tu, tvoříme a vy můžete tvořit s námi! Po roce fungování uznáváme Cyrila jako galerii a utvrzujeme jeho funkci výstavního prostoru novou vizuální identitou. Vyzbrojili jsme se nejmodernějšími přístupy v oblasti užitého designu, galerijního provozu a marketingových strategií. Nyní už nám schází poslední důležitá položka. Tou položkou jste vy - návštěvníci výstavy! Proto nás neváhejte poctít svou přítomností 1. března v 19:00, kdy proběhne velkolepá vernisáž, na které jistě nebude o překvapení nouze.

_________________________________________________________________________________________

23.11.2016 - 15.2.2017 Dana Balážová, Marie Štindlová, Markéta Filipová: Vež
Vernisáž 23. 11. 2016 v 18:00 Galerie Cyril

Výstava Věž v Galerii Cyril je výsledkem spolupráce Dany Balážové, Markéty Filipové a Marie Štindlové. Autorky namalovaly kompozici fresek procházející čtyřmi patry kostelní věže. Vytváří tak síť obrazových a ideových vztahů. Motivy čerpají z jejich individuální tvorby, danného prostoru i společného dialogu.

_________________________________________________________________________________________

2.9.2016 - 31.10.2016 Jan Matýsek: Cestyvěz
Vernisáž 2.9.2016 v 19:00 Galerie Cyril
kurátor: Barbora Ciprová

Téma výstavy reflektuje symboliku cesty, jako syntézu fyzického a duševního pohybu. V představách Jana Matýska je cesta sama o sobě prostorem, kde není jasné, které překážky jsou ze světa kolem nás, a které tvoříme svou přítomností. Co jsou omezující mantinely, a co dobrá znamení. Ztrácí se hranice mezi realitou a fantazií, a dokonce i tím, co je nahoře, a co dole. Galerie Cyril se promění v labyrint, kde ztratit se tentokrát není na škodu.

_________________________________________________________________________________________

10. 6. 2016 - 15. 8. 2016 Lenka Lukačovičová: RE: Akce.
Vernisáž: 10. 6. 2016 v 18:00 Galerie Cyril
Kurátor: Barbora Ciprová

Autorka se prostřednictvím netradičního užití média fotografie a jejích postupů odvolává převážně na sledovací procesy komunistického režimu především z období 70. a 80. let., využívaje témat a (archivních i autorských) fotografií bývalých věznic či kaplí ve věznicích.

_________________________________________________________________________________________

31. 3. 2016 - 31. 5. 2016 Naděžda Máčalová: Tam, kam se dívají.
Vernisáž: 31. 3. 2016 v 18:00 Galerie Cyril
Kurátor: David Bartoš

Naďa Máčalová (studentka Ateliéru Tělového designu FaVU VUT) využívá v poslední době ve své tvorbě sběru dat, které slouží jako podklady. Výstavou Tam, kam se dívají autorka mapuje Prostějovská zákoutí z pohledu místních - kam se dá z věže dohlédnout? Užitým médiem se stává kresba, instalace i živý člověk. Téma výstavy pracuje i se skutečností, že se jedná o zahájení galerijního provozu ve věži kostela Cyrila a Metoděje.

Jelikož se jedná o první a otvírací výstavu nové galerie, autorka tematicky výstavu propojila s městem, které však nezná. Rozhodla se jej poznat za pomocí Prostějovanů, kteří ji nevědomky provázeli po městě. Tam, kde se zastavili a zadívali se, si je Naďa vyfotila a toto místo zakreslila. Na výstavě můžete vidět především kresby na igelit, jako techniku, která jednak nese velmi dobře pravdivé zachycení pohledů Prostějovanů, ale také je médiem, jenž je dobře čitelné. Tudíž se hodí do koncepce galerie, neboť do budoucna se návštěvnici určitě setkají i s jinými, ne tolik známými, možnostmi uměleckých postupů.
© 2016 Galerie Cyril, programming: Marek Štefek