5. 6. 2018 - 15. 7. 2018 Magdalena Turzová: Love Messages

Love Messages
Magdalena Turzová
5. 6. 2018 - 15. 7. 2018
kurátor: David Bartoš

Magdalena Turzová svou tvorbu opírá o figurální přístup, avšak samotné obrazy mají blízko k určitému způsobu dokumentu urbánní krajiny, či kraje. Motivy její práce jsou především interiéry a exteriéry českého venkova. Turzová svými obrazy nabízí analogii lidských životů a koloběhu využívajíce k tomu obrazy předmětů denní potřeby či fragmentů architektur (okna, dveře, vrata, stěna), jejichž nejlepší léta jsou spíše již minulostí. Samotné malby, na první pohled vizuálně poutavé a vzdušné, v sobě obsahují jistou míru melancholické poetické vlny, která se na diváka postupně rozlévá, jako když se člověk zastaví a zahledí se na své okolí. Vstřebává i ty nejvšednější, často upozaděné vjemy a skrze ně si postupně skládá obraz člověka a jeho života.


© 2016 Galerie Cyril, programming: Marek Štefek