12. 3. 2018 - 15. 5. 2018 Vítězslav Špalek: Nebát se totemu

Nebát se totemu
Vítězslav Špalek
12. 3. 2018 - 15. 5. 2018
kurátor: David Bartoš

Vítězslav Špalek je výtvarným umělcem vycházejícím formou i obsahem z klasické moderny. Jeho jazykem je převážně malba a socha. V obou mediích se snaží dobádat maximální svobody (a to nejen pro sebe, ale i pro diváka) a pravé podstaty materiálu. Ostatně sám svou tvorbu popisuje takto: " Věci i lidé potřebují prostor svobody, v němž je zdánlivě nic nekoná, jakýsi prostor budiž-ničemnosti, prostor nicoty jako maximální otevřenosti, v níž se může projevit to opomíjené. Prostor, který svádí dohromady náboženské symboly s úlomky každodenního života, lidi se zvířaty, ale i věcmi, původně možná jen tak někde pohozenými, předměty, které jsou nic než svůj tvar – tvar bez jasného významu, ale zároveň nějak význačný,vystupující ze změti pouhého„okolí“, čnící znepokojivě jako otazník: čím jsem a čím se mohu stát?"


© 2016 Galerie Cyril, programming: Marek Štefek